Rehabilitacja w otolaryngologii

Dziś kilka słów o mało znanej, ale bardzo ważnej dziedzinie rehabilitacji, mianowicie otolaryngologii.

Charakteryzuje się holistycznym podejściem do pacjenta, obejmuje pełną diagnostykę i opiekę różnych specjalistów (laryngologa, foniatry, logopedy, audiologa, psychologa).

Rehabilitacja otolaryngologiczna zajmuje się głównie zaburzeniami: 

 • słuchu,
 • głosu i mowy,
 • połykania,
 • zawrotami głowy,
 • szumami usznymi.

  Uszkodzony słuch u dzieci uniemożliwia prawidłowy rozwój mowy. Rehabilitacja słuchu w przypadku niedosłuchu lub głuchoty skupia się na kinezyterapii, czyli ćwiczeniach, które umożliwiają prawidłowy rozwój ruchowy i koordynację wzrokowo-ruchową.

  Przy zaburzeniach mowy konieczna jest terapia emisji głosu. Aby przebiegała ona prawidłowo, konieczna jest nauka prawidłowego oddychania, która poprzedza ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne i relaksacyjne.

  Bardzo ważna jest wczesna diagnoza i rozpoczęcie działań terapeutycznych - zmniejsza to ryzyko trwałych i nieodwracalnych uszkodzeń.