fizjoterapia

To nauka o metodach leczenia naturalnymi sposobami, jest integralną częścią nauk obszaru nauk medycznych, ma na celu  utrzymanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka.

Stanowi podstawową składową rehabilitacji leczniczej.

Składa się z dwóch elementów:

  • Kinezyterapii, czyli leczenie ruchem,
  • Fizykoterapii, w której wykorzystuje się czynniki fizyczne (tj. zabiegi fizykalne).

Fizjoterapeuta jako samodzielny zawód przeprowadza wywiad, badanie fizykalne i dobiera odpowiednie dla danego pacjenta metody terapii.