Wady postawy

Wady postawy - to temat bardzo na czasie. Występują bowiem z częstotliwością 50-60% u dzieci i młodzieży!

Czynniki ryzyka są większości dobrze znane - nieodpowiednia pozycja ciała podczas uczenia się/ odpoczynku, zbyt mała aktywność fizyczna (wg badań zaledwie co czwarty nastolatek osiąga zalecany poziom codziennego wysiłku fizycznego), za dużo czasu spędzanego w pozycji siedzącej, czy źle dobrany, zbyt ciężki i nieodpowiednio noszony tornister . Większość wad postawy występujących u dorosłych to pokłosie błędów popełnianych w młodości.

Dlatego tak ważna jest ich profilaktyka i wczesne wykrywanie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia dolegliwości bólowych i upośledzenia sprawności. W listopadzie zorganizujemy dzień poświęcony na profilaktykę wad postawy u dzieci w wieku szkolnym! Wypatrujcie szczegółów, pojawią się wkrótce!