Rehabilitacja pediatryczna

Rehabilitacja pediatryczna powstała i jest rozpowszechniana głównie po to, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju.
W ogólnych założeniach i sposobach postępowania jest zbliżona do rehabilitacji dorosłych, jednak zawiera również odmienne zasady, które wynikają ze specyfiki chorób wieku dziecięcego.
Rozwój psychoruchowy zdrowego dziecka nie wymaga ingerencji, a jedynie wspierania jego dalszego, prawidłowego przebiegu poprzez m.in. obserwację pod kątem wystąpienia objawów niepokojących, mogących świadczyć o pojawieniu się dysfunkcji oraz zapewnienie dziecku odpowiedniej ilości aktywności fizycznej.
W sytuacji, gdy rozwój zostanie zaburzony przez czynniki morfologiczne lub funkcjonalne należy jak najwcześniej wdrożyć rehabilitację.
Podstawową formą fizjoterapii u najmłodszych pacjentów jest kinezyterapia, czyli leczenie ruchem.
Pozwala ono na m.in.:
  •  utrzymywanie i/lub przywracanie prawidłowego zakresu ruchu w stawach,
  •  zwiększanie siły mięśniowej,
  •  poprawę wydolności oddechowej,
  •  reedukację nerwowo-mięśniową.

Niezwykle ważnym elementem rehabilitacji pediatrycznej jest edukacja rodziców/ opiekunów.