Dogoterapia

Dogoterapia to jedna z najczęściej wykorzystywanych form pomocniczych w rehabilitacji dzieci i dorosłych.

Obecność psa podczas terapii doskonale motywuje do podejmowania wysiłku, wprowadza on radość i poczucie bezpieczeństwa. Przyjacielskie usposobienie czworonogów sprawia, że akceptują one człowieka takiego, jakim jest - bez względu na chorobę czy niepełnosprawność.

Bezpośredni kontakt osób niepełnosprawnych z psem ma terapeutyczny wpływ na pacjenta - pozwala na przywrócenie wcześniej utraconych lub wykształcenie nowych funkcji i zachowań w sferze fizycznej, edukacyjnej, psychicznej oraz społecznej.

Głównymi celami dogoterapii są:

🐾 usprawnienie funkcji małej i dużej motoryki, równowagi, koordynacji ruchowej 

🐾 zwiększenie zasobu słownictwa, doskonalenie pamięci krótko- i długotrwałej 

🐾 podniesienie samooceny, zwiększenie pewności siebie, rozwijanie koncentracji, obniżenie poczucia lęku

🐾 ułatwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich, wzmacnianie gotowości do podejmowania działań.